Archipelago Competence Game powstało w ramach projektu badawczego, którego wyniki potwierdzają wysoką precyzję pomiaru wskaźników kompetencji. Obecnie kończymy badania potwierdzające skuteczność drugiego narzędzia: ClusterMind Competence Game.

Zgodnie z wszystkimi wytycznymi metodologicznymi przeprowadziliśmy badanie rzetelności i trafności wyników, które uzyskujemy dzięki zastosowaniu gry online Archipelago do pomiaru kompetencji. Przebadaliśmy ponad 760 osób w ciągu 2 lat. W grupie osób badanych znajdowały się osoby zarówno pracujące, jak i studenci.

1. Rzetelność pomiaru

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
Myślenie systemowe
0,94
Orientacja na klienta
0,91
Definiowanie i osiąganie celów
0,80

Rzetelność mierzona za pomocą współczynnika rho Dillona-Goldsteina

Wyniki dopasowania testowanych modeli oraz wskaźniki rzetelności pomiaru każdej z kompetencji pozwalają uznać, że Archipelago pozwala rzetelnie badać wyodrębnione kompetencje.

W kolejnym kroku za pomocą wybranego algorytmu przeliczyliśmy surowe wyniki z gier na wyniki na skali standardowej.

2. Trafność wyników gry Archipelago

Drugi ważny etap badań to określenie na ile trafnie Archipelago mierzy kompetencje. W tym celu przeprowadziliśmy serię badań porównawczych z metodą Development Center. Development Center to obecnie najbardziej trafna prognostycznie metoda badanie kompetencji.

W celu ustalenia trafności pomiaru kompetencji z zastosowaniem gry komputerowej Archipelago, wykonano analizę korelacji wyników uzyskanych przez te same osoby w grze z wynikami uzyskanymi podczas sesji Development Center. Uzyskane wyniki to:

  • Definiowanie i osiąganie celów – 0,345
  • Myślenie systemowe – 0,387
  • Orientacja na klienta – 0,336

Wyniki korelacji wskazują na istotny statystycznie i pozytywny związek miedzy obiema miarami. Im wyższe wyniki w grze, tym uczestnicy uzyskiwali wyższe oceny podczas wykonywanych ćwiczeń. Trafność pomiaru kompetencji za pomocą gry wspiera również istotna różnica w uzyskanych wynikach między pracownikami zajmującymi różne stanowiska. Najwyższy poziom kompetencji przejawiają menedżerowie.

Wyniki naszych badań wskazują, że diagnoza za pomocą gry komputerowej może dawać w niektórych obszarach pełniejszą informację o kompetencjach. Potwierdzona rzetelność pomiaru oraz wyniki analiz trafnościowych pozwalają wykorzystywać wyniki rozgrywki jako rzetelne źródło informacji o kompetencjach badanych osób.

measurement.method.text4

Anna Werner

Menedżer ds. rozwoju biznesu
+48 512 737 306
a.werner@competencegame.com


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.