Przeprowadzając analizy raportów, badań, prognoz naukowców i praktyków z całego świata wyłoniliśmy te kompetencje, które należą do najbardziej pożądanych we współczesnych organizacjach. Na definicję kompetencji w oparciu, o którą działamy, składają się trzy podstawowe komponenty – wiedza, umiejętności i postawa w danym obszarze, które umożliwiają efektywne wypełnianie obowiązków na konkretnym stanowisku.

Autorzy opracowania na temat kompetencji XXI wieku, zleconego przez fundację Hewlett - David Finegold i Alexis Spencer Notabartolo, zebrali listę kompetencji najczęściej poszukiwanych przez współczesne organizacje. Znajdują się na niej, m.in.:

Jako zalogowany użytkownik dowiesz się także jakie kompetencje i subkompetencje mierzą nasze gry oraz uzyskasz dostęp do dodatkowych treści merytorycznych.Z globalnego badania Deloitte „Trendy HR 2014”wynika, że:

“Wysokie wskaźniki bezrobocia wskazują na nadwyżkę siły roboczej, ale firmy mają duże trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracowników, którzy posiadają kompetencje kluczowe dla rozwoju ich organizacji.”

„Tradycyjne programy szkoleniowe i wspierające rozwój nie nadążają za zmianami w otoczeniu biznesowym.”

„Detaliści, sektor turystyczny, firmy tworzące oprogramowanie i sektor usługowy potrzebują pracowników, którzy rozumieją jak należy sprzedawać, komunikować się, obsługiwać klientów czy rozwiązywać problemy.”

„Spodziewany jest brak ok. 38 – 40 milionów absolwentów studiów wyższych do roku 2020.”


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.